Tarieven

Bijzonder Gewoon Sporten

Sporten is voor mensen met een verstandelijke beperking, ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum een zeer waardevolle manier van vrijetijdsbesteding. Het draagt bij aan de zelfstandigheid en zelfwaardering. Sporten zorgt voor plezier, ontspanning en is gezond. Sporten binnen een sportvereniging vergroot je sociale contacten. Bijzonder Gewoon Sporten werkt intensief samen met gemeentes, sportverenigingen en ouders/ verzorgers zodat het sporten een verrijking van het leven is.

Laten we samen dit mogelijk maken.

Voor individuele begeleiding van sporters

PGB vanuit Wet langdurige Zorg (Wlz).

Voor kinderen en volwassenen met een intensieve zorgvraag waarbij 24 uur 7 dagen per week zorg in de nabijheid nodig en/of toezicht nodig is, kan een indicatie bij het CIZ worden aangevraagd. De cliënt of diens vertegenwoordiger kan vanuit PGB de zorg inkopen die gewenst is. Hiermee kan begeleiding tijdens het sporten worden ingekocht.

PGB vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor volwassenen met een indicatie voor individuele begeleiding waarbij geen voortdurend toezicht of nabijheid van zorg nodig is. Vanuit deze vorm van PGB kan individuele begeleiding betaald worden. De hoogte van het budget wordt bepaald door de gemeente. Dit budget is niet specifiek bedoeld om sportbegeleiding te financieren maar wanneer een client positieve effecten kan hebben van de sportactiviteit en dit niet gedaan kan worden door een vrijwilliger kan dit worden ingezet. Sport is namelijk een maatschappelijke activiteit wat participatie in de maatschappij bevorderd. De hoge raad heeft dit in 2018 bepaald.

Voor sportverenigingen

Fondsen.

Sportverenigingen kunnen de financiering doen vanuit de fondsen:

 • Fonds gehandicaptensport
 • Het gehandicapte kind
 • Dirk Kuyt foundation
 • Johan Cruyff foundation

Subsidie.

Vanuit het sportakkoord voor het ontwikkelen van een speciaal aanbod of het vergroten van kennis binnen de trainers/ vrijwilligers.

Algemene tarieven

Tarieven.

De tarieven van Bijzonder Gewoon Sporten zijn:

 • Bijzonder Gewoon Sporten hanteert een uurtarief van 37,48 eur (excl. btw).
 • Reiskosten buiten de gemeente Geertruidenberg worden extra doorberekend (0,19 eur excl. btw).
 • Training: Hoe ga ik om met spelers met een stoornis in het autistisch spectrum en of een verstandelijke beperking.
  Duur: 2,5 uur. Aantal deelnemers: max 15 deelnemers. Prijs: 149,92 euro (excl. btw)
 • Training: Hoe ga ik om met spelers met gedragsproblematiek/ADHD.
  Duur: 2 x 2,5 uur. Aantal deelnemers: max 15 deelnemers. Prijs: 299,84 euro (excl. btw)

Een persoonlijke benadering en betrokkenheid bij de sporters, verenigingen en gemeentes vind ik heel belangrijk

Wil je meer weten? Of zin om samen te sporten?

Wil je meer weten of wil je sporten met ondersteuning van Bijzonder Gewoon Sporten? Vul dan het onderstaande formulier in en ik ga je helpen.

Over mij

Ik ben Bijzonder Gewoon Sporten en organiseer sporten voor kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking, ADHD of stoornis binnen het autistisch spectrum.

Contact

06 29 01 48 70

%d bloggers liken dit: