Sportverenigingen

Laten we samen ervoor zorgen dat iedereen binnen jullie vereniging kan komen sporten!

Bijzonder Gewoon Sporten heeft alle kennis om de vereniging te ondersteunen en begeleiden bij een speciaal sportaanbod.

Hoe kan ik helpen?

Bijzonder Gewoon Sporten kan door een goede intensieve samenwerking met de gemeente als deskundige je sportvereniging helpen. Door sportverenigingen opleiding en ondersteuning te bieden vindt er kennisoverdracht plaats en hebben de trainers/begeleiders voldoende handvatten om de doelgroep te begeleiden tijdens het sporten. Deze diensten worden als maatwerk en vereniging specifiek aangeboden.

Werving en behoud nieuwe leden

 • Ondersteuning bij het organiseren van wervingsactiviteiten voor de doelgroep.
 • Ik bied een goede intake en individuele begeleiding aan sporters waardoor de zorgvraag in kaart wordt gebracht en de gewenste ondersteuning wordt georganiseerd.
 • Met mijn ervaring help ik bij het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en promoten van een speciaal sportaanbod waardoor deze doelgroep bij je vereniging gaat sporten.
 • Bekendheid van het sportaanbod bij de gemeente, Uniek sporten en op de website van Bijzonder Gewoon Sporten zorgen voor extra aanmeldingen bij de vereniging.
 • Ik help bij het vormen van een werkgroep binnen de vereniging waarin Bijzonder Gewoon Sporten als deskundige betrokken is.

Kennisoverdracht en begeleiding

 • Trainers/begeleiders/leden enthousiasmeren en bewust maken van de mogelijkheden door het aanbieden van een introductie presentatie op de vereniging.
 • Organiseren van een interactieve workshop met hand-outs op locatie hoe ga ik om met spelers met een stoornis in het autistisch spectrum, een verstandelijke beperking of met gedragsproblematiek/ADHD.
  Resultaat:
  • Je herkent en begrijpt het gedrag, de kenmerken en de belevingswereld van de sporters.
  • Je kan je communicatie aanpassen aan de sporters.
  • Je kan een stimulerend positief en sociaal veilig sportklimaat creëren.
  • Je kan structuur aanbrengen in je trainingen.
  • Je kan effectief om gaan met ongewenst gedrag.
 • Individuele of groep coaching van trainers/begeleiders wanneer er leden zijn met moeilijk verstaanbaar gedrag door:
  • Observatie tijdens trainingen/ wedstrijden
  • Vanuit de observatie handvatten, tips en tops geven aan de trainer/begeleider.
  • Praktijk ondersteuning.
  • Casusbesprekingen.
  • Oefentrainingen maken.
 • Ondersteuning tijdens trainingen bij G-sport door:
  • Trainingen samen te stellen en te verzorgen voor de doelgroep.
  • Coaching en ondersteuning te bieden aan trainers/begeleiders.

Werving van subsidie

 • De gemeente ondersteunt en stimuleert verenigingen op dit gebied financieel vanuit het lokale sportakkoord in de vorm van een subsidie.
 • Door mijn goede intensieve samenwerking met de gemeente en kennis van de subsidie ondersteun ik de vereniging bij de subsidie aanvraag.
 • De basis voor de subsidie aanvraag is een goed financieel plan die ik samen met de vereniging opstel en ten uitvoer breng,

Bijzonder Gewoon sporten zorgt er voor dat sportverenigingen hun maatschappelijke verantwoording kunnen uitvoeren.

Sportverenigingen hebben een maatschappelijke functie. Ze spelen namelijk een actieve rol in het helpen van de kwetsbare groepen door het aanbieden van activiteiten in een cultuur waarin iedereen zich welkom voelt. Deze belangrijke maatschappelijke functie van sportverenigingen wordt nog steeds onderkend. Echter, ze willen voor deze doelgroep wel een aanbod aanbieden maar missen kennis en mensen met ervaring. Sportverenigingen zouden meer ondersteuning moeten krijgen om aan hun maatschappelijke functie te kunnen voldoen.

Bijzonder Gewoon sporten zorgt er voor dat sportverenigingen hun leden aantal verhogen.

De Nederlandse overheid stimuleert sporten waardoor de verwachting is dat de Nederlandse bevolking in de toekomst meer gaat sporten. De verwachting is wel dat het aantal leden binnen sportverenigingen door de vergrijzing zal gaan afnemen. Verenigingen zullen dus een actief wervingsbeleid moeten voeren om het aantal leden stabiel te houden. Sportverenigingen geven nu aan financieel gezond te zijn, maar de grootste inkomsten komen uit contributie. Het aantal leden moet dus voor de financiële situatie van sportverenigingen stabiel blijven. Kinderen met een verstandelijke beperking sporten minder dan leeftijdsgenootjes zonder beperking. Waar een nog groter verschil in zit, is het aantal dat lid is van een sportvereniging.

Een persoonlijke benadering en betrokkenheid bij de sporters, verenigingen en gemeentes vind ik heel belangrijk

Wist je dat?

 • Uit onderzoek dat door Nivel is uitgevoerd blijkt 15% van de Nederlandse bevolking tussen 5 en 18 jaar leeft met een beperking. 52% van deze jongeren sport. Hiervan is maar 38% lid van een gewone sportvereniging.
 • Uit ditzelfde onderzoek wordt duidelijk dat de grootste belemmering voor deze sporters is te weinig aangepast aanbod binnen de regio. En zij ervaren onvoldoende kennis binnen de reguliere verenigingen over de beperkingen.
 • Uit onderzoek van het Mulier instituut blijkt dat 83% van de sportverenigingen wel een sportaanbod willen creëren maar veel drempels ervaren. Deze kunnen voor een groot deel weggenomen worden door sportverenigingen en hun trainers/ begeleiders voldoende kennis, handvatten en ondersteuning aan te reiken.
 • 68% van de kleine verenigingen met leden met een beperking hebben geen ondersteuning gehad.

Wil je meer weten? Vraag dan via onderstaande knop het volledige onderzoek van Nivel en van het Mulier instituut aan.

Over mij

Ik ben Bijzonder Gewoon Sporten en organiseer sporten voor kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking, ADHD of stoornis binnen het autistisch spectrum.

Contact

06 29 01 48 70

%d bloggers liken dit: